KUBA MESCİDİ

KUBA MESCİDİ
Emiyra Bayrak Kabe komşusu
KUBA MESCİDİ
KUBA MESCİDİ

 

Kuba Mescidi; Hz. Muhammed'in Mekke'den hicret ederek gelişinde, Medinelilerin sevgi ve coşkuyla karşıladıkları bölgede yer almaktadır. Peygamberimiz Medine'den önce burada 14 gün konaklamıştır. Bu zaman zarfında İslam'ın ilk mescidini yaparak namazlarını da ilk defa cemaatle kılmaya başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu mescid ve cemaatiyle ilgili şöyle buyrulmaktadır. "... Habibim ilk günde takva üzerine yapılan mescidde namaz kılman senin için daha uygundur. 0 mescidde maddi ve manevi kirlerden temizlenmeyi seven kimseler vardır..." (Tevbe 108)

Rasulullah sonraları da çoğu zaman bu mescide gelerek ziyaret eder ve namaz kılardı. Müslümanların da ziyaret ederek, burada namaz kılmalarını şu sözleriyle teşvik etmiştir. "Kim güzelce hazırlanıp namaz kılmak için abdestli olarak Küba mescidine gider ve orada (iki rekat) namaz kılarsa bir umre yapmış gibi sevap kazanır.”

HASAN ÇELEBİ HOCA'NIN KUBA MESCİDİ'NDE 1400 METRE YAZISI VAR

Medine-i Münevvere'ye giden hac ve umre kafileleri tarafından ziyaret edilen Kuba Mescidi'nin kubbe ve kuşak yazılarında Hattat Hasan Çelebi'nin imzası var. 

Mescid-i inşa edenler, "Kuran-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı" düsturunca ibadethanenin kubbe ve kuşak yazılarını, dünyanın pek çok İslâm coğrafyasındaki camilerde olduğu gibi Kıbleteyn Mescidi'nde ve Mescid-i Nebevî'de de hat yazıları bulunan Reisülhattatîn Hasan Çelebi Hocaya yazdırmışlar.

ANLATILMAZ YAŞANIR...

Hasan Hocaya bir hasbıhalde hakkında ayet olan bir mekânın hat yazılarını yazmak nasıl bir duygu diye sorulduğunda; “Tabii bunlar, bu keyfiyet anlatılmaz, anlatılmaz, ancak yaşanır" demiştir...

1987 yılında Kuba Mescidi'nin yazılarını bir yılı aşkın bir sürede yazmıştır. Kuba Mescidi'nin kubbe ve kuşak bölümlerinde 1400 metrenin üzerinde yazısı vardır. Üstadların üstadı Hasan Çelebi Hoca'mızın Mescidin kalemişlerinde de Hasan Hoca'mızın sanatkâr oğlu Mustafa Çelebi'nin imzası bulunmaktadır .

Yazılarda 80 tefe altın kullanılmıştır. 

 

Kuba Mescidi'ndeki yazıların 200 metresi sülüs; 1200 metresi de kufi yazı nevilerinden müteşekkildir.

TENEKE PLAKALARIN ALTINDAKİ KUFİ YAZILAR

Hasan Hocamız, "Kufi yazıların büyük bölümünü teneke plakaların üzerine yazdım, plakalar duvarlara monte edildi. Bir gün gelir  bu tenekeleri yerinden çıkarabilirler mülahazasıyla hiç üşenmeden tenekelerin raptedileceği duvar satıhlarının üzerine de altına da aynı yazıyı tekraren yazdım. Teneke plakalar çıkarılsa bu sefer duvardaki kufi yazılarımız ortaya çıkacak" demiştir.

Size de bir gün Kuba Mescidi'nde iki rekât namaz kılmak nasip olduğunda Kâinatın Efendisi'nin (sav) namaza durduğu yerleri tezyin eden celi sülüs ve sülüs Çelebi hatlarının kutlu iklimine kapılacak, önce gözleriniz sonra da ruhunuz duvarlardaki "güzeh he"nin içinde hapsolup öylece kalacaktır. 

KABENİN KOMŞUSU