IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?

IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?
Strateji Uzmanı Gazeteci Yazar Suat GÜN
IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?
IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?
IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?
IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?
IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR..?

Strateji Uzmanı SUAT GÜN'ün Haberi: Arkadaşlar; Türkiye'nin güney sınırlarının düzeltilmesi ile ilgili teklif yazım saygı ile sunulmuştur. IRAK VE SURİYE’DE SINIR DÜZELTMESİ NASIL OLMALIDIR?

Katıldığım çeşitli Tv programlarında defalarca söyledim. Haritalar üzerinden izah ettim. Türkiye’nin güney hudutlarının geçtiği yerler madenin tabiatına aykırıdır, mümkün değildir, imkânsızın dayatmasıdır, Türkiye’yi cendereye sokmaktır, olmayacak iştir. Hali hazırda hudut çizgisi dağların zirvelerinden geçmektedir, araziler, hudut taşı dikmek bile mümkün olmayacak kadar sarptır, sentetiktir-tabii değildir, mantıksızdır, ekonomileri, halkları, şehirleri, yolları, kalpleri ve müşterek tarihi bölmüştür. Böyle bir garabet olamaz. Bu durum kabul edilemez. 
Yüzünüzü Batı hudutlarına dönüyorsunuz aynı sorunla Ege Denizinde, Çanakkale Boğazı’nın ağzında (Limni), Edremit Körfezinde (Midilli), Çeşme’nin karşısında (Sakız), Sisam’da, İstanköy’de, Rodos’ta, Antalya Körfezi’nde Meis Adası’nda karşılaşıyorsunuz. Bu yapı, bu cendere, bu çember kabul edilemez. Bunlara bir hal çaresi bulunmalıdır. Bir asırdan beri dayandık, yüz yıl boyunca küçük düşünmeye, hakkımız olanı ret etmeye alıştırıldık. Artık bu çemberi kafalarına vuracak plânlar yapılmalıdır. Böyle bir durum kabul edilemez. Bu sınırlara tahammül edilemez.
 
Harita: 1 IRAK HUDUT DÜZELTMESİ  (Kırmızı çizgi ile gösterdiğim bölgeler Türkiye’ye katılmalıdır. Geçenlerde Ömür Çelikdönmez Bey’de Dik Gazete’de yazdığı bir yazıda Türkmeneli devleti isimli bir yapı teklif ederek konuya giriş yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Milli meselelerdeki hakikatleri yazmak fikir adamlarının vatan borcudur.)
    Bir defa Türk-Irak hududunun dağların zirvesinden geçirilmesi sınır güvenliği bakımından çok yanlıştır. Dağlar Türk hududuna paralel olarak Ovaköy’den Kandil’e kadar uzanmaktadır. Art arda derin vadilerle birbirinden ayrılmıştır. 10 metre ileriye giderken 8-9 metre yükseklik tırmanıyorsunuz, 300-500 metre tepeye çıkıyorsunuz. 10 metre genişliğindeki zirveden sonra karşınızdaki zirve size 50 metre uzakta ama 300-400 metre ineceksiniz, tekrar çıkacaksınız. Böyle bir coğrafyada ne gözetleme yapabilirsiniz, ne yatık yollu mermi atan silah kullanabilirsiniz. Ne top çıkartabilirsiniz. Ne top atabilirsiniz. Biliyoruz ki herkes tabiat karşısında acizdir. Herkes karınca kadar zayıftır. Yol geçmez, araç çıkmaz, helikopterin pervanesi sığmaz boşluklardan müteşekkil bir arazi yapısı mevcut. Bir defa bu hudut Ovaköy’den itibaren 20 ile Kandil’e kadar 80-100 Km güneye kaydırılmalı hudut ovalardan geçirilmelidir.
Bunu yapmak için çeşitli yollar mevcuttur:
1.    Terörle mücadele kanununda yapılacak değişiklikle sınır güvenliğini sağlayamayan devlet hudutları içinde izin almadan operasyon yapma yetkisi verilmesi… (İç güvenlik teminatı)
2.    Her olaydan sonra güvenlik kuvvetlerine sıcak takip ve sınırı 5-25 Km ileriye doğru genişletme ve ileriden emniyete alma yetkisinin verilmesi…
3.    Irak ve Suriye içinde bir Türk güvenlik kolordusunun kurulması, karargâh merkezlerinin Türkiye toprakları dışında olması…
4.    Irak ve Suriye ile yapılacak görüşmelerde güvenlik bölgesi satın alma, kiralama 50 yıllığına kullanmak gibi usullerle hududu ileri kaydırma metotlarının uygulanması (Rusya’nın Odesa Limanı’nı kiralaması, Suriye’den Tartus Limanı’nı kiralaması gibi, Baykonur üssünü kullanması gibi, ABD’nin İncirlik’i kullanması gibi) gerekirse bölgede halk oylaması yaparak bulunma izninin halka onaylatılarak meşruiyet kazanılması… (Rusya’nın Kırım’da yaptığı gibi.)
5.    Özellikle güney hudutlarımızda ekonomik kalkınma, bölgesel tarım plânlaması, hayvancılık yatırımlarında, TİKA yardımlarında sınır yok kabul edilerek plânlamanın yapılması Fırat Kalkanı- Barış Pınarı bölgesinin yönetimi bitişik valiliklerimizin kontrolüne verilmesi…
6.    Mahallinden teşkil edilecek güvenlik personelinin Türk Harp ve Polis okullarından yetiştirilmesi…
7.    Bu bölgenin yerel vali, kaymakam ve hâkimlerinin Türk eğitim kurumlarından yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi. Atamaların Türkiye’den ve merkezden yapılması…
8.    Bölge halklarının soydaşımız ve dindaşımız olduğu bilinci ile hareket edilmesi, can ve mal güvenliklerinin sağlanması…
9.    Bölge ürünlerinin öncelikle satın alınması, pazarlanması usulü ile halkın güveninin kazanılması
10.    Bölgede İslam hukukuna dayanan kanunların uygulanması
11.    Barzani’nin Türkiye’ye katılma plânına ABD’nin rıza göstermesi için zorlanması, Irak Kürtleriyle ilişkilerin geliştirilmesi,  tıpkı Hatay’ın anavatana katılması gibi bir yol ve metodun işletilmesi…
Benim tekliflerim bunlar.


 
Harita: 2 BATI SURİYE HUDUT DÜZELTMESİ (Kırmızı noktalı çizgi hududun güneye kaydırılması hattıdır.)
 
Harita: 3 ORTA SURİYE HUDUT DÜZELTMESİ
 
Harita: 4 DOĞU SURİYE HUDUT DÜZELTMESİ

 

HARİTA: 5 SURİYE’DEN ALINMASI GEREKEN BÖLGELER

Hudut düzeltmelerini harita üzerinden izah ettiğimiz için ayrıca anlatmaya ihtiyaç yoktur. Türkiye Suriye’’de Hama Kuzeyi, İdlip, Halep-Haseki bizde kalacak şekilde hareket etmeli Irak’ta hududu haritada gösterdiğim şekilde güneye kaydırmalıdır. Bunları yaparken Rusların Kırım’ı ilhak ederken uyguladıkları yol ve metotlar kullanılabilir.