Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Unutmadı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Unutmadı
Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Unutmadı

Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla
mesaj yayımladı.
Helvacıoğlu, mesajında iletişimin en etkili kanallarından olan basının, halkın haber alma,
kamuoyu oluşturma ve anlatım özgürlüğünün güvencesi olduğunu ifade etti.
Basının, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği
ölçüde bireyin çevresindeki olayları, gerçekleri ve sorunları kavramasını, toplumla ve dünyayla
bütünleşmesini, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştırabileceğini vurgulayan
Helvacıoğlu, “Demokrasilerde yaşamsal rol üstlenen basının bu gücü ve konumu, ona önemli
sorumluluklar da yüklemektedir. Basın, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde
bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, kötü düşüncelere destek veren,
dünyanın ve toplumun gerçeklerinden kopuk anlayıştan uzak durmalıdır. Basın organlarının her
zaman uyguladıkları bu yaklaşımın, basın özgürlüğünü ve dolayısıyla demokratik gelişmeyi sürekli
kılacağı yadsınamaz. Kişi haklarına, özel yaşama saygı, sorumlu yayıncılık anlayışının gereğidir.
Basınımızın istenilen düzeye ulaşılmasında kendi içinde yapacağı denge ve öz denetim, tüm dış
etkenlerden daha önemlidir. Bir kamu görevi yerine getiren gazeteciler ülke gerçeklerine, ulusal
değerlere duyarlı olmalı, toplumsal barışı zedeleyecek yayınlardan kaçınmalıdır. Maddi kaygılar,
asla gazetecilik ilkelerinin önüne geçmemelidir. Görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın
çalışanlarını saygıyla anıyor, basınımızın sorunlarının bir an önce çözülmesini umut ediyorum. Çalışan
Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm gazetecilere esenlikler diliyorum.”