SUUDİ ARABİSTAN ‘IN KURTULUŞ TARİHİ 1727 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

SUUDİ ARABİSTAN  ‘IN KURTULUŞ TARİHİ 1727  OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
SUUDİ ARABİSTAN  ‘IN KURTULUŞ TARİHİ 1727  OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
SUUDİ ARABİSTAN  ‘IN KURTULUŞ TARİHİ 1727  OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

 

Suudi Arabistan Kralı Selman 27 Ocak'ta bir kararname yayımlayarak ülkesinin kuruluş tarihini 1727 olarak ilan etti. Bu tarih Kral Selman'ın büyük dedesi Muhammed bin Suud'un Orta Arabistan'da bir kasaba olan Dir'iyye emirliğine geliş tarihidir.Hicri 1 Recep 1443

Yıl: 1744…
Yer... Bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın hemen yanı başında, Suudilerin yaşadığı Der'iyye -dir 
Suudiler göçmen kabilesiydi; deve yetiştiriyorlardı ve otlu bölge bulmak için Kufe, Musul, Hayber gibi bölgelere konaklayarak buraya gelmişlerdi.
1446'den beri Der'iyye'de yaşıyorlardı. 70 hanelik küçük bir emirlikleri vardı.
1727 yılından itibaren kabile reisi Muhammet b. Suudi idi.

Suud Hanedanı
Suudi Arabistan kraliyet ailesi

Suud Ailesi, Suudiler veya Suud Hanedanı, 
آل سعود - Âl-i Suʻud) Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi. Hanedan ilk Suudi Devleti olarak bilinen Diriye Emirliği'nin (1744-1818) kurucusu Muhammed bin Suud'un torunları ve kardeşlerinden oluşur, ancak ailenin egemen grubunu öncelikle Suudi Arabistan'ın modern kurucusu İbn Suud'un torunları oluşturur.
Suud Hanedanı
‎آل سعود

Ülke
Suudi Arabistan
Milliyet
Arap
Kuruluş
1720
Kurucu
Suud bin Muhammed
Son hükümdar
Selman bin Abdülaziz el-Suud
Şimdiki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve veliahdı olan oğlu Muhammed bin Selman da bu aileye mensuptur. Ailenin 15.000 üyesi vardır ancak gücü ve zenginliği elinde toplayan grup yaklaşık 2,000 kişiden oluşmaktadır.[1][2] Arap Yarımadası'nın önemli ülkelerinden Suudi Arabistan'a Suudi denilmesi de oradan gelmektedir. Aile üyeleri çok uzun yıllar bu düzeni korumuş ve günümüze kadar ulaştırmayı başarmıştır. Ailenin erkek üyeleri tahta çıkmışlar ve Suudi devletlerini yönetmişlerdir. Modern Suudi Arabistan'ı günümüzde bu aile yönetmektedir.[3]


"İlk Suudi Devleti 1727'de kurulmuş ve 1818'e kadar devam etmiştir, başkenti Diriye'dir ve yüzyıllarca süren istikrarsızlık ve bölünmüşlükten sonra Arap yarımadasında güvenlik ve birliği tesis etmiştir. Turki bin Abdullah bin Muhammed bin Suud ise 1824'ten 1891'e kadar hüküm süren ikinci Suudi Devleti'ni kurmayı başarmıştır. Bundan 10 yıl sonra Kral Abdulaziz bin Abdurrahman Faysal Al Suud 1902'de, Suudi Arabistan Krallığı adıyla üçüncü Suudi Devleti'ni kurmuştur. İlk Suudi Devleti'nin kuruluşu Şubat 1727 yılına denk geldiği için 22 Şubat'ın 'kuruluş günü' olarak kabul edilerek resmi tatil ilan edilmiştir  . Bugün suudi arabistanın tüm şehirlerinde kutlamalar yapılmaktadır..

KABENİN KOMŞUSU