SEVR DAĞI

SEVR DAĞI
SEVR DAĞI
SEVR DAĞI

Sevr Dağı, irili ufaklı pek çok mağarası olan, Mekke’nin güneyinden Harem-i Şerif’e yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan ve birçok tepeden oluşan bir dağdır. Dağın zirvesi; 1650 metre yüksekliğinde olup kişiye göre takriben 30 dakika ile 1 saat aralığında yaya olarak çıkılabilen bir yüksekliktedir. Arapça adıyla; “الغَارُثَوْر/ el-Ğâru Sevr” olarak anılmaktadır.

Sevr Dağı’nın İslam tarihi açısından en belirgin özelliği; Rasûlullah Efendimizin [sallallahu aleyhi vesellem] Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Hz. Ebû Bekr [radiyallahu anh] ile müşriklerden gizlendikleri ve 3 gün süre ile saklandıkları Sevr Mağarası’na ev sahipliği yapmasıdır.

Efendimiz’in [sallallahu aleyhi vesellem] Hicreti

Rasûlullah Efendimiz’in [sallallahu aleyhi vesellem] Mekke’den, kavminin arasından çıkıp Medine’ye hicret etmesine, Yüce Allah tarafından izin verildi.

Hz. Cebrail [aleyhimasselam] gelip:

“Sen, geceleri üzerinde yatageldiğin döşeğinde bu gece yatma!” dedi.  Bunun ile hicret emri verilmiş oldu. Efendimize [sallallahu aleyhi vesellem] Allahu Teâlâ tarafından hicret emri verildiği zaman şu ayet indirildi:

‎وَقُلْرَبِّاَدْخِلْنٖىمُدْخَلَصِدْقٍوَاَخْرِجْنٖىمُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَلْلٖىمِنْلَدُنْكَسُلْطَانًانَصٖيرًا

“De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.  (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” [İsra, 80]ı

Allah Bizimle Beraberdir

Müşriklerin mağara önünde bekleştikleri sırada Hz. Ebu Bekr [radiyallahu anh], mağarada gözcülük yapıyordu. Hz. Ebu Bekr [radiyallahu anh] başuçlarında müşriklerin ayaklarını görünce:

“Ya Rasûlallah! Onlar başlarını eğip baksa bizi görürler!” dedi. Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem]:

‎لَاتَحْزَنْاِنَّاللّٰهَمَعَنَا

“Üzülme! Şüphesiz, Allah bizimledir!” buyurdu. Sonra da:  “Ey Ebu Bekr! Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun?” dedi.

Allahu Teâlâ, bu hususu Kur’anda şöyle anlatır:

‎اِلَّاتَنْصُرُوهُفَقَدْنَصَرَهُاللّٰهُاِذْاَخْرَجَهُالَّذٖينَكَفَرُواثَانِىَاثْنَيْنِاِذْهُمَافِىالْغَارِاِذْيَقُولُلِصَاحِبِهٖلَاتَحْزَنْاِنَّاللّٰهَمَعَنَافَاَنْزَلَاللّٰهُسَكٖينَتَهُعَلَيْهِوَاَيَّدَهُبِجُنُودٍلَمْتَرَوْهَاوَجَعَلَكَلِمَةَالَّذٖينَكَفَرُواالسُّفْلٰىوَكَلِمَةُاللّٰهِهِىَالْعُلْيَاوَاللّٰهُعَزٖيزٌحَكٖيمٌ

“Eğer siz ona (Rasûlullah’a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekr ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.” [Tövbe 40]

Müşrikler, Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] ile Hz. Ebu Bekr’i [radiyallahu anh] bulamayınca umutları kesilmiş olarak geri döndüler. Efendimizi [sallallahu aleyhi vesellem] ve Hz. Ebu Bekr’i [radiyallahu anh] bulup kendilerine geri getirene veya öldürene yüz deve verileceğini ilan ettiler.

Evet bu kutsal mekan ziyaretçi akınına uğramıştı senelerdir. 

Sevr Mağarası düzenlenlemesi (temizliği) 

Maalesef peygamber efendimiz ve hicret arkadaşı hz Ebu Bekirin gizlendiği dağdaki kayalara isimlerini yazmışlar renkli boyalarla çok çirkin bir görünüm almıştı. Hira ( Nur ) dağındada olduğu gibi. Artık o çirkin manzaraların temizlikleri yapılıyor mağaralar eski masümiyetlerine  döndürülmek için  devlet yine kolları sıvadı, harika bir çalışmayla şu anda görülen hale kavuşturuldu.

Ya Rabbi  Efendimiz ( sav ) şefatlerinden sen mahrum etme bizleri. 

KABENİN KOMŞUSU