RESULULLAH EFENDİMİZE RAMAZANDA SORULAN ORUÇ SORULARI

RESULULLAH EFENDİMİZE RAMAZANDA SORULAN ORUÇ SORULARI

Ramazan Günlüğü sayfasında bugün, Rasulullah Efendimize çeşitli zamanlarda sahabeler tarafından oruçla ilgili sorulan sorulara verdiği yanıtları yayınlıyoruz: 

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen ne yapar? 

Bir adam Rasulullah’a (sav):

- Ya Rasülallah! Ben oruçlu olduğumu unutarak yedim ve içtim, dedi.

Rasulullah (sav):

- Sana Allah yedirmiş ve içirmiştir, buyurdu.

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

"Kim oruçlu olduğu halde unutup yer veya içerse orucunu tamamlasın. (Orucum bozuldu zannında olmasın) Çünkü Allah yedirip içirmiştir."

Oruçlu kimse (münasebette bulunmaksızın) eşiyle şakalaşıp onu öpebilir mi?

Hz. Cabir (r.a) anlatıyor:

Hz. Ömer (r.a) (bir gün telaşla gelerek):

“Ey Allah’ın Rasulü! Bugün ben büyük bir hatada bulundum, oruçlu iken (hanımımı) öptüm!" dedi.

Rasulullah (sav) de şöyle cevap verdi:

"Sen oruçlu iken mazmazayapmaz mısın? (Bu orucunu bozar mı?)"

(Ravilerden İsa bin Hammadrivayetinde) der ki: 

(Hz. Ömer şöyle dedi):

“Dedim ki, bunda bir beis yok!”

Rasulullah (sav) buyurdular ki:

"Öyleyse niye telaşa düşüyorsun?"

Bu rivayet Hz. Ömer’in oruçlu iken hanımını öptüğünü, sonra da büyük bir hata işlemiş olmanın zan ve telaşına düşerek Hz. Peygamber’e (sav) müracaat ettiğini göstermektedir. Rasulullah (sav), Hz. Ömer’i ikna için, oruçlu iken abdest sırasında ağzına su alıp almadığını (mazmaza) sorar ve ağıza su alınıp sonra atılan suyun orucu bozmaması gibi, öpmenin de orucu bozmayacağını belirtir. Bu cevapla Efendimiz: "Ağza su almak, içmenin başlangıcıdır, ama içmek değildir, öyle de öpmek, cimanın (cinsel ilişkinin) başlangıcıdır ama cima değildir" demiş olmaktadır.

Oruçlu iken ağıza ve buruna su çekilebilir mi? 

Lakît bin Sabire (r.a) anlatıyor:

“Ya Rasulallah, bana abdesti öğret” dedim. Buyurdu ki:

“Abdestin farz ve sünnetlerini tam yap! Parmaklarının arasına su geçir ve oruçlu değil isen istinşakı mübalağalı yap, buruna su çekmeyi çokça yap."

Kan aldırmak orucu bozar mı?

Ebu Said (ra) anlatıyor:

"Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak."

İbn Abbas (ra) anlatıyor:

"Rasulullah (sav) ihramlı olduğu halde hacamat oldu. Keza oruçlu iken de hacamat oldu."

Oruçlunun kan aldırması, orucunu koruyamayacak şekilde zayıf düşmesinden korkulursa mekruhtur, değilse mekruh olmaz. Bununla beraber uygun düşen, bunu güneş batışından sonraya bırakmaktır. Nitekim bu konuda sahabeden Hz. Enes (r.a) şöyle diyor:

"Biz oruçlunun hacamat olmasını, sadece bitap düşmesinden korkup terk ettik."

Din, Allah Teâlâ’nın, kulları için kendi katından, Cebrâilaleyhisselam aracılığıyla peygamberlerine gönderdiği, onların da insanlara tebliğ ettiği kurallar bütünüdür. Yani din, bir hayat tarzıdır. Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım! Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün salât-u selâmlar, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâma, onun ehl-i beytine ve ashâb-ı kiramının üzerine olsun.

KABENİN KOMŞUSU