O GÜN NE MAL FAYDA VERİR NEDE EVLAT

O GÜN NE MAL FAYDA VERİR NEDE EVLAT

O GÜN NE MAL FAYDA VERİR NEDE EVLAT 

‎يَوْمَلَايَنْفَعُمَالٌوَلَابَنُونَۙ 

88 . O gün ki; ne mal ne de evlat fayda verir. 

ŞUARÂ-88: Yevme lâ yenfau mâlun ve lâ benûn(benûne).

Çocukların ve malın fayda vermediği gün (beni utandırma). 

Allah'a selim bir kalple gelenler hariç."

‎إِلَّامَنْأَتَىاللَّهَبِقَلْبٍسَلِيمٍ

ŞUARÂ-89:İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm(selîmin).

Allah’a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.

Burada Allahû Tealâ, çocukların ve malın fayda vermediği gün diye kıyâmet gününden bahsediyor. Hiç kimsenin çocukları ve malının fazlası veya eksiği onlara bir fayda sağlamıyor. Ama kim Allah'a selîm bir kalple gelirse yani kalbinde Allah'a ulaşma dileği başladığı andan itibaren o kalp, selîm bir kalptir. Ve mürşidine ulaştığı zaman muhtevası artar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman muhtevası artar. Kalp, mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesini daha sonra da nefs tasfiyesini gerçekleştirir. Bu selîm kalp, kişiyi selâmete götüren kalp demektir. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilediği an kişinin kalbi selîm olur. O noktadan itibaren kişi selâmet üzere olur. Ondan evvel gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a selîm bir kalple gelen kişi en azından Allah'a ulaşmayı dilemiş bir şekilde ölen kişi, kıyâmet günü orada; Allah'ın huzurunda selîm bir kalple bulunacaktır.

Yarab.. huzuruna selim kalple gelen kullarından eyle bizleri amin amin .

Evet ne malın nede evlatlarımızın fayda etmeyeceği o günün hesabından allah- a sığınırız .

Arabiyyetü'l-Müttahide) veOrta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda Dubaide bulunan en yüksek burc halife ve  Dubai’nin  emiri  Al Halifenin kabri.

Allah cc teksiratını af etsin 

Selim bir kalple huzuru ilahiye kavuşanlardan eylesin inşallah .

KABENİN KOMŞUSU