MÜBAREK GÜNLERDE EVLATLARIMIZA DUALAR EDELİM

MÜBAREK GÜNLERDE EVLATLARIMIZA DUALAR  EDELİM

Evet Değerli  Arkadaşlar 

Salih ve hayırlı evlat yetiştirmek zordur ama hem dünya hem ahiret saadetine vesile olacak bir vazifedir. Salih evladın yetişmesindeki adımların ilki ise onlar için dua etmektir hiç şüphesiz.

Araştırmalar her geçen gün uyuşturucu ve alkol kullanma yaşının düştüğünü, gençlerin anne-babalarına karşı şiddetlerinin arttığını gösteriyor. Uzmanlar ilgi, sevgi gibi çeşitli çözüm yolları sunsa da “Çocuklarımızın hali ne olacak?” cümlesini her gün biraz daha fazla kullanır hale geldik. 

Hocam evlatlarımıza  dua istiyoruz diye  birçok yazı alıyorum. Ebevyn  olarak  bu hususta küçük bir ayrıntıyı atlıyoruz: 

Çocuğumuza dua etmek. Ama nasıl? Hadis-i şerifte, “Üç dua vardır ki, hiç şüphe yok ki kabul edilir: 

Mazlumun duası, 

misafirin duası 

anne-babanın çocuklarına duası.” buyuruluyor. 

Biraz düşündüğümüzde canımızı verecek kadar çok sevdiğimiz evlatlarımız için dua etmek aklımıza neredeyse çok az geliyor. Dua ettiğimiz zamanlarda da maalesef onlar adına dünyevî isteklerde bulunuyoruz. Üniversiteyi kazanmaları, iyi bir iş sahibi olmaları, sonra da iyi bir eşle evlenip çoluk çocuğa karışmaları neredeyse tüm niyazımız. Aslına bakarsak bu ve benzeri dileklerimiz, evladımız daha anne karnındayken başlıyor. Birçoğumuz çocuğunun kız/erkek yahut sarışın, mavi gözlü olması için Allah’a el açıyor. Hatta bazı anne adayları saatlerce bebek fotoğraflarına bakıyor. Böyle yaparsa tıpkı o fotoğraftaki gibi bir çocuğunun olacağını düşünüyor. Oysa peygamberlerin ve büyük zatların hayatlarına baktığımızda anne-babalarının, daha evlatları doğmadan hayırlı ve salih, yani Kur’an-ı Kerim’in örnek gösterdiği kullardan olmaları için dua ettiğini görüyoruz. 

Mesela Hz. Zekeriya Aleyhisselam Cenab-ı Hakk’a, “Rabb’im! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz Sen duayı hakkıyla işitensin.” (Al-i İmran, 3) diye niyazda bulununca iffetli ve salihlerden bir peygamber olan Hz. Yahya dünyaya geliyor. ‘BEN DEDEM İBRAHİM’İN DUASIYIM’ Ebeveynlerin yaptığı dualar, nesiller üzerinde de etkisini gösteriyor. Hz. İbrahim (as), oğlu Hz. İsmail’le Kâbe-i Muazzama’yı inşa ederken Allah’a şöyle yalvarıyor: “Ey Rabb’imiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl! Neslimizden Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster ve tövbelerimizi kabul et, zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin.” (Bakara, 2). Bu duanın kabulü olarak da zürriyetlerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) geliyor. Resûlullah da “Ben dedem İbrahim’in duasıyım.” buyuruyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra da onun geleceği için sığınılacak tek kapı Allah Teâlâ. Evladımızın ileride şeytanın tuzaklarına kapılıp hem dünyasını hem de ahiretini perişan etmesinden korkuyoruz. İşte bu korkuyu Hz. Meryem’in annesi de ta iliklerine kadar hissediyor ve dünyaya gözlerini yeni açmış yavrusu için şöyle dua ediyor: “Rabb’im!.. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu Senin korumanı diliyorum.” (Al-i İmran, 36)

Çocuklarımıza  hayır duada bulunmak, Muhammedî (aleyhissalatü vesselam) bir ahlaktır. Çünkü Peygamber efendimiz ( sav)hem kendi evlatları ve torunlarına hem de ümmetinin evlatlarına dua ederdi. “Sizi her türlü şeytandan, zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım.” duası bunlardan biri örneğin. Bizler de anne-baba olarak namaz sonraları ve yatarken ellerimizi açıp evlatlarımız için niyazda bulunabiliriz. Uyumadan önce onların başucunda edeceğimiz dualar ya da okuyacağımız sûre ve ayetlerle (Fatiha, Ayet’el Kürsi, Amenerresulü, İhlas, Felak ve Nas sûreleri gibi) hem kendimizin hem de onların her türlü kötülükten korunmasını niyaz edebiliriz. 

Hayırlı evlat, en büyük nimetlerden biri. Onlar sayesinde biz öldükten sonra da amel defterimiz kapanmayacak, inşallah sevap kazanacağız. Çünkü hadis-i şerifte “İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” buyuruluyor. Tabii evlatlarımızı salih birer kişi olarak yetiştirmek için sadece dua etmemiz yetmiyor. Bunun için helâl lokma yemeye, manevî hayatta istikrar sağlamaya ve her türlü haramdan uzak durmaya özen göstermeliyiz. 

Evlatlarımız için edebileceğimiz dualar Rabbi! Heblî mines-sâlihîn. Ey Rabb’im! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et! (Sâffât, 37) Rabbic’alnî mükîmes-salâti ve min zürriyyetî Rabbenâ ve tekabbel du’âe. (İbrahim, 14)Ey Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabb’imiz! Duamı kabul et! Rabbi heblî milledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semî’uddü’âi. (Âl-i İmrân, 3) Ey Rabb’im! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle, şüphesiz Sen duayı işitensin! Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lil muttekîne imâmâ (imâmen). (Furkan, 25) Ve onlar ki: ‘Ey Rabb’imiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. İz kâleti-mraetu ‘imrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fetekabbel minnî(s) inneke ente-ssemî’u-l’alîm (Âl-i İmrân, 35) Hani, İmran’ın karısı, “Rabb’im! Karnımdaki çocuğu sırf Sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz Sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” demişti.

Ya Rabbi! Bizleri , Evlatlarımızı Kalp ve beden hastalıklarından koru 

Ya Rabbi! Hayatımızda bizleri onların iyilikleriyle nimetlendir ve öldükten sonra da hayır dualarıyla bizleri mesut kıl.

Ya Rabbi: Çoğucu olmayanlara hayırlı evlatlar ver ve çocukları olanlarıda evlatları ile imtihan eyleme.

Ya Rabbi! Kalplerimizden birer parça olan çocuklarımızı Sana emanet ediyoruz, sen onları  salihlerden eyle amin.

KABENİN KOMŞUSU