MEKKE MÜZESİ

MEKKE MÜZESİ
MEKKE MÜZESİ
MEKKE MÜZESİ
MEKKE MÜZESİ
MEKKE MÜZESİ
MEKKE MÜZESİ

 

Haremeyn (Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirleri) Müzesi Mekke-i Mükerreme’de ziyaret edilmesi gereken ender yerlerden olan bir mekandır. Mekke Müzesi iki kutsal mescidin (Kâbe ve Mescid-i Nebevi) geçirdiği aşamaları tarihi ve kültürel yönlerini sergileyerek ziyaretçilerini bu iki mukaddes mekânın tarihinde bir yolculuğa çıkartmaktadır. Bu yolculuğa aracılık eden umre turları taktire şayan bir görev yapmaktadırlar. Mekke-i Mükerreme’nin çok sık sele uğraması neticesinde yıkılan Kâbe-i Muazzama çok defalar tamir edilmiş ve yenilenmiştir. Kâbe’nin mevcut binası Osmanlı İmparatorluğu padişahı IV. Murad döneminde inşa edilmiştir. Peygamberimiz (S.A.V) döneminde Kâbe’nin etrafı boştu ve bu boş alan Mekke sakinlerinin evleri ile çevriliydi. İlk kez Hz Ömer döneminde Kâbe’nin etrafı duvarlarla çevrildi. Zamanla duvarın yerini kubbeli mekânlar aldı. Mescid-i Haram bahçesine Zemzem Kuyusu, Makam-ı İbrahim ve dört mezhep için binalar inşa edildi. Emevi, Abbasi, Memlüklü, Osmanlı ve Suudi Arabistan Krallığı zamanında daima genişlemelere ve yenilemelere sahne olan Kâbe-i Muazzama ile ilgili tarihi ve kültürel bir birikim meydana gelmiştir. Aynı bu durum Medine’deki Mescid-i Nebevi için de geçerlidir. Bu iki kutsal mekâna ait tarihi ve kültürel birikimi görebilmek için umre turları Mekke-i Mükerreme’de Hudeybiye yolu üzerinde 2004 yılında açılan Mekke Müzesi’ni umre ve hac için gelen hacılarına bir program dâhilinde ziyaret ettirmektedirler.

Mekke Müzesi yedi salondan oluşmaktadır.

1.  Giriş Holü: Mukaddes mescitlerin eski ve yeni portreleri ile mescitlerin modellerini içerir.

2.  Mescid-i Haram Holü: Mescid-i Haram ile ilgili yazılar, modeller ve değerli antikalar içerir.

3.  Kutsal Kâbe Holü: Eski Kâbe örtüsü, eski Kâbe kapısı ve Kâbe örtüsünün yapımında kullanılan eski makinayı içerir.

4.  Fotoğraf Holü: İki mukaddes mescidin nadir bulunan fotoğraflarını içerir.

5.  El yazmaları Holü: İki Mukaddes mescidin kütüphanelerinde korunmuş el yazması eserlerin örneklerini ve Hz. Osman bin Affan’a ait Kur’an-ı Kerim’in bir kopyasını içerir.

6.  Zemzem Kuyusu Holü: 14. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan Zemzem Kuyusu şadırvanını, eski yazıtlar ile Zemzem kuyusunun eski ve yeni fotoğraflarını içerir.

7. Mescid-i Nebevi Holü: Mescid-i Nebevi’ ye ait eski modeller ile Mescid-i Nebevi’nin eski ve yeni fotoğraflarını içerir.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tarihi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve geçmiş günlerde bu kutsal mekânların durumunu daha iyi kavramak için belki de ömrünüzde bir defa yapacağınız bu kutsal yolculukta katılacağınız umre turundan Mekke Müzesi ziyaretini ısrarla isteyiniz. Gördüğünüzde çok şaşıracağınız tarihi güzellikler için, size vesile olanlara müteşekkir olacaksınız. Umre acenteleri çoğu zaman bu tarz makul istekleri olumlu karşıloyorlar ve gerekli ekipmanlarla rehber eşliğinde ziyaret gezilerini tamamlıyorlar. Her zaman Mekke’ye gitmek mümkün olmuyor. Ayağınıza Mekke’de dolaşma fırsatı gelmişken Mekke Müzesi’ni ziyaret etmemek olmaz. Rabbim hakkıyla umre yapabilmeyi ve mübarek mekan ziyaretlerinden feyiz alarak, hayatımızda olumlu yönde değişiklik yapmayı herkese nasip etsin.

Kabe'nin tarihine ışık tutan Mekke Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Zahir Mahallesi'nde 19 yıl önce kurulan Mekke Müzesi'nde "İki Kutsal Caminin Mimarisi" konseptiyle sergilenen eserler Kabe ve Mekke tarihine ışık tutuyor. Müzede ayrıca son peygamber Hz. Muhammed'in hicret ettiği Medine'ye ait bazı tarihi eserler de yer alıyor

“Ecdat yadigarları Mekke Müzesinde”

Eski dönemlerde Kabe-i Muazzama'da kullanılan kapı, sütun, örtü, merdiven, altın oluk ile zemzem çıkrığı, el yazması Kur'an-ı Kerim kopyaları, Hacer-ül Esved muhafazası gibi eserler bulunan müzede ayrıca tarihi minare alemleri, Kabe örtüsü dokuma tezgahı, Kabe anahtarları, Kabe çevresinde kullanılan saatler de sergileniyor.

Kabe'nin eski dönemlerine ait fotoğraflara da yer verilen müzede Yavuz Sultan Selim'den sonraki bazı Osmanlı padişahlarının yaptırdığı veya Kabe'ye gönderdiği eserler de bulunuyor. 

Müzeyi gezen ziyaretçilere çıkışta Arafat vakfesinde kullanmak üzere şemsiye, seccade, yelpaze ve gıda paketi hediye ediliyor.

KABENİN KOMŞUSU