LEYLET’ÜL KADİR (KADİR GECESİ)

LEYLET’ÜL KADİR (KADİR GECESİ)

LEYLET’ÜL KADİR (KADİR GECESİ)

Kadrini bilen için her gece Kadir, her gelen Hızır’dır. Her geceyi kandil, her geleni Hızır bilir Kadir kıymet bilen.

Hz. Muhammed (asm) Hira’da yapayalnız, insanlardan, varlıktan, hatta Rabbinin ona en güzel armağanı habibi, Hatice’sinden (ra) ve evlâtlarından uzakta sözün arşına, ruhunun mirac’ına varır. Allah gayyurdur, onunla başbaşa kalmak için onu dünyadan, dünyayı ondan soğutur, sevdiklerinden ayrı düşürür, kendi yalnızlığına çeker. Gâh dağlar içindeki ıp ıssız mağaralara, gâh şehirlerin ortasındaki uzlethanelere, gâh in- sanların içindeki tecrithanelere çeker. İnsandan, dünyadan soyar, soyutlar,kendinden elbiseler, sözler biçer.

Geceyi ve seccadeyi saklı bir liman kılar. Sevdiğini dünya kirinden arındırmak, hayatın hayhuyundan korumak için dergâhına çağırır. O kırık kalpleri kendine menzil ve sığınak yapmıştır. At içindeki şu kırık kalp havalarını, çal şu aralanmış kapıyı. Duâlara cevap veren elbet seni de huzuruna alacaktır.

Allah sevdiğinin kalbine tecelli eder. Dünyalara sığmaz da sevdiğinin kalbine sığar. Onun kalbinde saklar sırlarını. Kalbin 99 kapısı vardır. Girişine Allah ismi nakşedilmiştir. Allah ile açılır kapılar. Sonra Vedud, Rahim... diye diye bin- bir kapıya varılır. Her kapının ayrı bir güzelliği ve sırrı vardır. Kapılar ilâhî isimlerle açılır. Allah ile açılır kalpler sonsuzlu- ğa. Allah ile girilir kalplere. Zira O, bütün sevgilerin, muhabbetlerin, aşkların, şevklerin kapısıdır. Hastalıklar, sıkıntılar, musîbetler, eziyetler, çileler Ondandır, şifası da yine Ondan  olacaktır.

Şüpesiz..

O seni kendine yaklaştırmak ve alıştırmak için bunları vermiştir. O halde İlâhî isimlerin izinde kulluk yolculuğuna çık. Rahman, Rahim ve Şafi olan Rabbine sığın. O kendisine sığınanların hangisini kapıda bırakmıştır ki.

Kur’an-ı Kerim’de ‘bin aydan daha faziletli’ (Kadir Sure- si, 3) diye bildirilen Kadir gecesinin kıymetini çok iyi bilen Peygamber Efendimiz, Ramazan’ın son on gününde çokça ibadet ederdi. (Müslim)

Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Rasulullah sal- lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unuttum; artık onu Ramazan’ın son on gününde arayın.” (Hadis-i Şerif; Buharî, İtikâf, 9)

Buharî’nin rivayetinde “Son on günün tek sayılarında arayın...” buyrulmuştur.

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Ka- dir gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” (Hadis-i Şerif; Buhari, Siyam: 71)

Kadir gecesi, kalp kandillerinin aşk, duâ, tefekkür ve zi- kirle tutuşturulduğu, kulun kendine ve Rabbine adım adım yaklaştığı bereketli gecedir. Haklısın, hayat istediğin gibi git- miyor; bundan dolayı Rabbinden uzak düşüyor, gün geçtikçe soğuyorsun. Bırak artık ümitsizliği, aşkla yaklaş Rabbine. “Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun” de. De ki bu Kadir gecesinde belki kalp kovanın tekrar doldurulur, dünya sana da güler. Günahlar istigfarla af olur. Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen Kadir gecesi belki bu- gün belki de yarın sayılı günler kaldı artık. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu önemli gün Müslüman alemi açısından ayrı bir yere sahiptir. Sözlükte Kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" gibi anlamlar taşımaktadır.

 Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Efendimiz (sav) Ramazan’ın son on gününde ferdi gecelere de 21-23-25-27. 29 leyletül kadiri arayın, ibadetlerinizi istiğfarlarınızı çoğaltın, Allah af edicidir, af etmeyi sevendir, diye buyurmuştur.

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kadir Gecesi’nin önemiyle ilgili Kur’an’da, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2. Ve ma edrake ma leyletülkadr

3. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min

külli emr

5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kandil gün-

lerine erişildiğinde yapılmasını belirttiği dua olan Hz. Aişe, Kandil gecesine ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasulullah'a yönelip şöyle bir soru soruyor. "Ya Rasullallah, bu özel geceye erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim?"

Rasulullah da şu duayı okumasını söylüyor..

‎اللَّهُمَّإنَّكعفُوٌّتحبُّالعفوَ،فاعفُعنِّي

“Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna”

– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizi, Daavat 84.

Bu duaya Kadir gecesi duası da denir. Bu duanın, sevgili Peygamberimiz aleyhisselam özellikle Kadir gecesinde edil- mesini tavsiye etmiştir.

EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN!

Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık döküklüğe değil, hakkındaki hüsnü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur. Bizi haybet ve hüsrana uğratma!

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Kadir gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ih- tiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli bizleri yara bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı  sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi! Allah’ım, Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Âmin, âmin, âmin, ecmain inşaallah.

Değerli kardeşlerim, Rabbim cümlemizi duası kabul ibadeti makbul günahları af ve mağfiret olup beratını sağ eliyle alan cennetiyle cemaliyle müşerref eylediği ve Hızır (as )sakladığı listeye dahil ettiği kullarından eylesin cümlemizi inşaallah

 

Amin amin 

Kalbi Hisler kitabımdan

KABENİN KOMŞUSU