İSLAMIN İLK ÖĞRETMENİ ( Mus'ab Bin Umeyr )

İSLAMIN İLK ÖĞRETMENİ  ( Mus'ab Bin Umeyr )
İSLAMIN İLK ÖĞRETMENİ  ( Mus'ab Bin Umeyr )

İSLAMIN İLK ÖĞRETMENİ 
( Mus'ab Bin Umeyr )

Mus'ab Bin Umeyr, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sahabelerinden biridir. Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup olan Mus'ab Bin Umeyr Hz. Muhammed'in (S.A.V) insanları İslam'a devet ettiğini duyar ve müslüman olur. İslam'da ilk öğretmen olarak kabul gören Mus'ab Bin Umeyr kimdir? 

Mus'ab bin Umeyr (d. 585, ö. 625), İslam peygamberi Muhammed'in arkadaşlarındandır. Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensuptu. Muhammed ondan şu sözlerle bahseder: Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka bir genç görmedim. Medineli müslümanlarla Muhammed arasında yapılan ilk antlaşma olan Birinci Akabe Biatı'ndan sonra bizzat Hz. Muhammed tarafından İslam'ın tebliğ edilmesi için Medine'ye gönderilen sahabedir.
MUS'AB BİN UMEYR HAYATI
Hz. Muhammed'in insanları İslam'a davet ettiğini duyan Mus'ab bin Umeyr, İbn Erkam'ın evine gelerek İslam'ı kabul eder. Müslüman olduğunu duyan akrabaları onu hapseder. Müslümanların Habeşistan'a hicret edeceğini duyan Mus'ab, kaçarak hicret kervanına katılır ve Habeşistan'a gider.

Bir süre sonra Habeşistan'dan döner  Medineliler'den bir grup İslam'ı kabul ettiklerinde peygamber efendimiz ( sav)kendilerine İslam'ı anlatacak öğreticiler talep ederler .Bu yüce görev Mus'ab bin Umeyr'e verilmiştir Medine'de Es'ad bin Zürare'nin evinde kalan Mus'ab bin Umeyr (r.a) birer ikişer gelen Medinelilere İslam'ın esaslarını öğretmiştir. 
Medine'ye ilk hicret eden sahabi de Mus'ab bin Umeyr'dir. Kendisine verilen bu görev dolayısıyla Mus'ab, İslam'da ilk öğretmen olarak kabul edilir. Medine'de ilk cuma namazı kıldıranın da O olduğu rivayet edilir.
Mus'ab bin Umeyr, Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Her ikisinde de İslam ordusunun bayraktarlığını yapmakla müşerref olmuştur .

MUS'AB BİN UMEYR ÖLÜMÜ
Mekke paganlarından İbn-i Kâmia adında biri Muhammed'e saldırırken, Mus'ab bin Umeyr onun karşısına çıktı. Bu pagan, bir kılıç darbesiyle Mus'ab bin Umeyr'in sağ kolunu kesti. Mus'ab bunun üzerine sancağı derhal sol eline aldı. İkinci bir darbe ile sol kolu da kesilince, sancağı kesik kollarıyla tutup göğsüne bastırdı. Bu haliyle kendini Muhammed'e siper yapan Mus'ab bin Umeyr'in üzerine hücum eden İbn-i Kâmia, vücûduna bir mızrak sapladı. Musab bin Umeyr mızrağı çıkarıp yerine sancağı taktı, daha sonra yere yıkıldı ve yaşamını yitirdi.
Defni sırasında onu kefenleyecek örtü bulunamadı. Sahabelerden Habbab, bu olayı şu şekilde rivayet eder:
"Biz Muhammed'le birlikte Medine'ye yalnız Allah rızası için hicret ettik. Artık mükâfatını Allah'tan bekleriz. Arkadaşlarımız arasında bu nimetlerden tatmadan âhirete gidenler vardır ki Mus'ab bin Umeyr bunlardan biridir. O Uhud günü şehid olmuştu da kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık. Yalnız şehidin bir kaftanını bulmuş ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk karşısında, Muhammed bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhîr denilen kokulu ottan koymamızı emretti". 
Mekkenin em zengin ailesinin oğlunu örtecek kefen bile yoktu ya allah cennette cemalini görenlerden eyle .

En büyük öğreticimiz Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) ve İslam tarihinin ilk öğretmeni Mus'ab bin Umeyr'e selam olsun.
Öğretmenler günü kutlu olsun.
KABENİN KOMŞUSU