PEYGAMBERİMİZİN ŞİİRE BAKIŞ AÇISI

PEYGAMBERİMİZİN ŞİİRE BAKIŞ AÇISI
EMİYRA BAYRAK KABENİN KOMŞUSU
PEYGAMBERİMİZİN ŞİİRE BAKIŞ AÇISI

Hz. Peygamber (s.a.s.), şiiri tamamen reddetmek yerine, yaşadığı toplumun gerçek- lerini göz önüne alarak, topluma ait bir olgu olarak şiiri ıslâh etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahâbesinden şiir söylemelerini kendisi istemiştir. Bu şiirleri dinlemiştir. Onun şiir anlayışında şiir ile hikmet içiçedir. Şair sahâbîler ise, bu hikmetin arayıcılarıdır. Ayrıca bu tür şiirleri cihat vesilesi saymıştır. Hangi konularda şiir okunması gerektiği onun sünnetindeki uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Şiirler Rasûlullah (s.a.s.) döneminde mescid, savaş, hastalık konularında okunmuştur. Hz. Peygamber, bunların kimisine sözlü, kimisine ikrar yoluyla onay vermiştir.� HASSÂN b. SÂBİT ‎حسّان بن ثابت Ebü’l-Velîd (Ebû Abdirrahmân) Hassân b. Sâbit b. el-Münzir el-Hazrecî el-Ensârî (ö. 60/680 [?]) Hz. Peygamber’in şairi olarak tanınan sahâbî. Medine'de dünyaya gelen Hassan bin Sabit, bir rivayete göre Peygamber Efendimizden yedi veya sekiz yıl önce doğdu. Resûl-i Ekrem'i, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirlerle savun ya Hassan şiirlerin kılıncından keskin olsun diye buyurmuştur Efendimiz (sav)şâirü'n-nebî", "ebü'l-hüsâm" (keskin kılıç sahibi) ve "ebü'l-mudarrib" (iyi savaşçı) unvanlarıyla tanındı. Resûl-i Ekrem Hassân’ bin sabit in şahsına ve sanatına çok değer verirdi; hatta şiirlerini okuması için ona Mescid-i Nebevî’de bir minber tahsis etmişti. Ayrıca bazı savaşlara çıkarken hanımlarını Hassân’ın Beyraha mâlikânesine bırakır, döndüğünde ganimetten ona da pay ayırdığı söylenilir Rabbim kendilerinden Razı olsun . Evet bende size olan sevgimi kalemime aldım . YA HABİB ALLAH ... ELF ELF SELAM ALEYK YA RESULALLAH Naat Emiyra BAYRAK GÜLDEREN Sahi ya “hayat” neydi; Güneşin doğuşumu, Fidanların çiçek açması mı! Yoksa Rüzgârın esintisi, zamanın akışımı. Neydi hayat. Yoksa içmediğin bir bardak suda Sevgiliyi seyretmek mi? Gülün habibullah, Ya da “güllerim var, gül yarim var, Kalplere derman, gözlerimde ferman Mis kokulu güllerim var!” diyen Bahçıvanın gül bahçesi mi? Bebekken annesinin kollarından koparılan yetimin büyüyüp serpildiği taif mi? Gül, oldumu derdine derman? Olmadı diye irkildim biran. sen aleme bir rahmetsin ya habiballah Halimenin yavrusu hadi, gülüver Etme beni perişan Gül var gül var gülde Muhammed’in çehresi var. Ey ay yüzlü şeymanın kardeşi Bir gül demeti olur mu Kimsesizliğine derman Yoksa durmaz kalbimin sızısı Sessizliğine olurmu ferman Gül açılsın dudağında gülüver.Gel bana gülderenim olu ver Bana n'olur açılan bir gülü ver.Buna ister darıl ister gülüver.Ne olursan ol gel gülderenim oluver.Gece gündüz canucânâna geliver.Yaşı gözden gamı dilden siliver.Ele nisbet bana bâde lebi ver .Gül açılsın dudağında gülüver.Gel bana gülderenim olu ver ışığınla ışıldasın Yokluğunla solan yüzüm Gelde gülümseyenim oluver Bir gün düşerse içime sensizliğin sızısı Gül bahçemin güldereni oluver Gül alır, gül verir, gülüveririm! Ben Gülümü soldurmam deyi ver KABENİN KOMŞUSU