LEYLET’ÜL KADİR (KADİR GECESİ)

LEYLET’ÜL KADİR (KADİR GECESİ)

Kadrini bilen için her gece Kadir, her gelen Hızır’dır. Her geceyi kandil, her geleni Hızır bilir Kadir kıymet bilen.

Hz. Muhammed (asm) Hira’dayapayalnız, insanlardan, varlıktan, hatta Rabbinin ona en güzel armağanı habibi,Hatice’sinden (ra) ve evlâtlarından uzakta sözün arşına, ruhunun mi’racına varır. Allah gayyurdur, onunla başbaşakalmak için onu dünyadan, dünyayı ondan soğutur, sevdiklerinden ayrı düşürür, kendi yalnızlığına çeker. Gâh dağlar içindeki ıpıssız mağaralara, gâh şehirlerin ortasındaki uzlethanelere, gâh insanların içindeki tecrithanelereçeker. İnsandan, dünyadan soyar, soyutlar; kendinden elbiseler, sözler biçer.

Geceyi ve seccadeyi saklı bir liman kılar. Sevdiğini dünya kirinden arındırmak, hayatın hayhuyundan korumak için dergâhına çağırır. O kırık kalpleri kendine menzil ve sığınak yapmıştır. At içindeki şu kırık kalp havalarını, çal şu aralanmış kapıyı. Duâlara cevap veren elbet seni de huzuruna alacaktır.

Allah sevdiğinin kalbine tecelli eder. Dünyalara sığmaz da sevdiğinin kalbine sığar. Onun kalbinde saklar sırlarını. Kalbin 99 kapısı vardır. Girişine Allah ismi nakşedilmiştir. Allah ile açılır kapılar. Sonra Vedud, Rahim… diye diye binbir kapıya varılır. Her kapının ayrı bir güzelliği ve sırrı vardır. Kapılar ilâhî isimlerle açılır. Allah ile açılır kalpler sonsuzluğa. Allah ile girilir kalplere. Zira O, bütün sevgilerin, muhabbetlerin, aşkların, şevklerin kapısıdır. Hastalıklar, sıkıntılar, musîbetler, eziyetler, çileler O’ndandır; şifası da yine O’ndan olacaktır.

O seni kendine yaklaştırmak ve alıştırmak için bunları vermiştir. O halde İlâhî isimlerin izinde kulluk yolculuğuna çık. Rahman, Rahim ve Şafi olan Rabbine sığın. O kendisine sığınanların hangisini kapıda bırakmıştır ki.

Kur’an-ı Kerim’de ‘bin aydan daha faziletli’ (Kadir Suresi, 3) diye bildirilen Kadir gecesinin kıymetini çok iyi bilen Peygamber Efendimiz, Ramazan’ın son on gününde çokça ibadet ederdi. (Müslim)
Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Rasulullahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unuttum; artık onu Ramazan’ın son on gününde arayın.” (Hadis-i Şerif; Buharî, İtikâf, 9)

Buharî’nin rivayetinde “Son on günün tek sayılarında arayın…” buyrulmuştur.

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan yapılan rivayete göre, Resulullahsallallahu aleyhi ve sellemEfendimiz şöyle buyurmuştur:

“Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.”
(Hadis-i Şerif; Buhari, Siyam: 71)

Kadir gecesi, kalp kandillerinin aşk, duâ, tefekkür ve zikirle tutuşturulduğu, kulun kendine ve Rabbine adım adım yaklaştığı bereketli gecedir. Haklısın, hayat istediğin gibi gitmiyor; bundan dolayı Rabbinden uzak düşüyor, gün geçtikçe soğuyorsun. Bırak artık ümitsizliği, aşkla yaklaş Rabbine. “Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun” de. De ki bu Kadir gecesinde belki kalp kovanın tekrar doldurulur, dünya sana da güler. Günahlar istigfarlaaf olur. Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen Kadir gecesi belki bugün belkide yarın sayılı günler kaldı artık. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu önemli gün Müslüman alemi açısından ayrı bir yere sahiptir. Sözlükte Kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" gibi anlamlar taşımaktadır. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Efendimiz (sav)Ramazan’ın son on gününde ferdi gecelere de 21-23-25-27. leyletül kadiri arayın,ibadetlerinizi istiğfarlarınızı çoğaltın, Allah af edicidir, af etmeyi sevendir, diye buyurmuştur.

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kadir Gecesi’nin önemiyle ilgili Kur’an’da, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiyleyletilkadr

2- Ve ma edrake maleyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm minelfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketüverruhu fiyha biizni rabbihimmin külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kandil günlerine erişildiğinde yapılmasını belirttiği dua olanHz. Aişe, Kandil gecesine ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasulullah'a yönelip şöyle bir soru soruyor. "Ya Rasullallah, bu özel geceye erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim?" 

Rasulullah da şu duayı okumasını söylüyor:

“Allahümme inneke afuvvunkerimun tuhibbul afve fa'fuanna”

Bu duaya Kadir gecesi duasıda denir. Bu duanın, sevgili Peygamberimiz aleyhisselamözellikle Kadir gecesinde edilmesini tavsiye etmiştir.

EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN!

Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur. Bizi haybet ve hüsrana uğratma!

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Kadir gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi! Allah’ım, Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Âmin, âmin, âmin, ecmaininşaallah.

Değerli kardeşlerim, Rabbim cümlemizi duası kabul ibadeti makbul günahları af ve mağfiret olup beratını sağ eliyle alan cennetiyle cemaliyle müşerref eylediği ve Hızır as sakladığı listeye dahil ettiği kullarından eylesin cümlemizi inşaallah.

KABENİN KOMŞUSU