Kutuplaşma Çürütüyor Ülkeyi.

Kutuplaşma Çürütüyor Ülkeyi.
Yazar ve İş İnsanı Perinaz Yaman

Yazar Perinaz Yaman

İnsanlık tıpkı doğa gibi rengarenk bir dünyadan oluşur 
Nasıls ki
Doğa da milyonlarca farklı türde 
Çiçek 
Böcek 
Hayvan
Kuş 
Ağaç 
Ve renk varsa 
İnsanlık dünyasında da
Öyle 
Farklı renkler 
Farklı diller 
Farklı inançlar
Ve Farklı düşünceler vardır 
Doğa bu farklılığı kendi kanunları ile yaşatır 
İnsanlıkta siyasal iletişim ve siyasal örgütlemeyle bu farklılıkları bir arada tutma becerisi gösterir 
Ne zaman ki
İnsanlar bu becerilerini kaybettiklerinde 
Savaşlar ve yıkımlar başlar 
Bunların olmaması için 
Gelenek ve göreneklerden ayrı olarak 
Yasalar ve kanunlar icat edilmiştir 
Bu yasa ve kanunların en önemli ve en değerlisi 
Beraber yaşama kültürünü koruyan olanıdır.
Eğer farklılıklar olmasa doğa olmayacağına göre
Farklılıklar olmasa İnsanlık da olmaz 
Bu bilinçle insanlığın yaşaması adına farklılıklara beraber yaşamak bize insanlığımızı kazandırır 
Eğer kaybetmek istemiyorsak 
Farklılıkları çalıştırmak yerine uzlaştımalıyız
Bunun yol ve yöntemi de
Adil ve adaletli olmaktan geçiyor 
Rekabet etmek düşmanlık değildir 
Tam tersi rekabet daha da iyiyi bulmak için en uygun yol ve yöntemdir 
Ama rekabet sonuçlandıktan sonra 
Kazanan herkesin ortak çıkarını savunma durumundadır 
Doğru olan budur 
Adaletli olan budur 
Bu siyasette çok daha önemli bir hal alan bir durumdur 
Siyasi rekabet 
Daha verimli
Daha sağlıklı 
Ve daha başarılı işleri yapmak için olmazsa olmaz bir yöntemdir 
Ve Siyasi rekabetin adı seçimdir 
Sandıktır 
Seçimi kazanan artık bir rakip değil ona oy vermeyenlerinde adayıdır 
Bu belediye başkanı olur
Bu milletvekili olur
Bu bakan olur
Bu cumhurbaşkanı olur
Fark etmez 
Bir belediye başkanı sadece kendisine oy verenlerin belediye başkanı değil ki
O ilçenin 
O ilin belediye başkanıdır artık 
Aynı şekilde 
Cumhurbaşkanı da
Sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanı değildir 
O ülkede yaşayan herkesin cumhurbaşkanıdır.
Farklı etnik kimlikte olanlarında 
Farklı inançta olanlarında 
Farklı mezhepten olanlarında 
Farklı düşünceden olanlarında 
Cumhurbaşkanıdır.
Ancak böyle olunca
Bir ülke Kutuplaşma zehrinden kurtulabilir 
Ancak böyle olunca
Bir ülke huzur bulabilir 
Ancak böyle olunca 
Bir ülke sorunlarını çözebilir 
Rekabet başka 
Herkesin yöneticisi olmak bambaşka birşeydir.
Bu ülke beraber yaşama kültürü 
Beraber yaşama geleneği 
Beraber yaşama hukuku ile hep var oldu 
Ve hep var olacak 
Kalın selametle